Czy wykonawca może zostać wykluczony z przetargu na zamówienie publiczne?


Zamówienia publiczne są jednym z elementów finansów
publicznych. Dlatego też ich procedury, bez względu na tryb są ściśle
określone. Nie da się więc raczej dyskutować nad tym co można, a czego nie w
związku z zamówieniami publicznymi – wszystko to reguluje ustawa.

Zamówienia publiczne Poznań przeprowadzane muszą być zgodnie
z najwyższymi standardami. Dlatego też organizatorzy przetargów na zamówienia
publiczne nie mogą pozwolić sobie na wszelkiego rodzaju ustępstwa, odchylenia
czy też nagięcie prawa dla uzyskania korzyści choćby dla własnych interesów.
Zamówienia publiczne Poznań przewidują również możliwość wykluczenia pewnych
wykonawców z przetargu, jeżeli ci nie spełniają określonych kryteriów. Jeżeli
wykonawca nie jest pewny, że spełnia dane kryteria, bądź też nie orientuje się,
nie zna, czy nie rozumie przepisów związanych z procedurą zamówień publicznych,
powinien udać się po poradę. Poradę taką udzieli na pewno doradca zamówień
publicznych. Osoba znana pod nazwą doradca zamówień publicznych powinna nie
tylko w jasny sposób wyjaśnić reguły procesu przetargu na zamówienie publiczne,
ale również może pomóc w przeprowadzeniu danej firmy przez cały skomplikowany
proces przetargu.