Badania termowizyjne instalacji elektrycznej wykrywają nieprawidłowości w przepływach prądu


Badania termowizyjne instalacji elektrycznej są przeprowadzane w przypadku, gdy należy ustalić czy dana instalacja elektryczna nie przegrzewa się lub ulega awarii. Wszystkie sprawdzane komponenty oraz instalacje elektryczne i mechaniczne to obszary, na którym przeprowadza się badania termowizyjne instalacji elektrycznej.
Kamera, która jest do tego specjalnie przygotowana, przechwytuje obrazy termiczne wszystkich paneli elektrycznych i innych punktów połączeń o dużym obciążeniu, takich jak napędy, odłączniki i elementy sterujące. Specjalista, po znalezieniu miejsc w obwodzie elektrycznym, które wskazują na pojawienie się wyższych temperatur, podąża za tym obwodem i bada również dalsze, powiązane odgałęzienia.

Idealnie jest, gdy można sprawdzać urządzenia elektryczne, gdy są w pełni rozgrzane oraz w warunkach co najmniej 40% typowego obciążenia. Pozwala to na prawidłową ocenę pomiarów i porównanie ich z normalnymi warunkami pracy.
Nieprawidłowe nagrzewanie, związane z nadmiernym przepływem prądu jest główną przyczyną wielu problemów w układach elektrycznych.

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej w podczerwieni pozwalają zobaczyć te niewidoczne punkty termiczne zbliżającego się uszkodzenia, zanim ono nastąpi. Obwód elektryczny oraz prąd, który przez niego przepływa produkuje energię elektryczną, która może być zamieniana na energię cieplną. To jest zwyczajny proces i nie powoduje żadnego niebezpieczeństwa. Ale jeśli w obwodzie występuje nienormalnie wysoka rezystancja lub nienormalnie wysoki przepływ prądu, generowane jest wysokie ciepło, które jest potencjalnie szkodliwe.

Zbyt małe przewody, luźne połączenia lub nadmierny przepływ prądu, mogą powodować wysokie i niepożądane nagrzewanie, które skutkuje niebezpiecznie gorącymi obwodami elektrycznymi. Elementy te mogą dosłownie nagrzać się na tyle, aby się stopić.

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej, pozwalają nam zobaczyć początek potencjalnego problemu, na długo przed tym, zanim obwód stanie się wystarczająco gorący, aby spowodować awarię lub nawet eksplozję.