Badania termowizyjne instalacji elektrycznej wykrywają nieprawidłowości w przepływach prądu

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej są przeprowadzane w przypadku, gdy należy ustalić czy dana instalacja elektryczna nie przegrzewa się lub ulega awarii. Wszystkie sprawdzane komponenty oraz instalacje elektryczne i mechaniczne to obszary, na którym przeprowadza się badania termowizyjne instalacji elektrycznej. Kamera, która jest do tego specjalnie przygotowana, przechwytuje obrazy termiczne wszystkich paneli elektrycznych i innych punktów […]